Propojujeme

Kreativní a podnikatelské
prostředí

Máte dobrý podnikatelský záměr, který čeká na originální nápad a zpracování?

Nabízíme spolupráci firmám, organizacím a institucím napříč mnoha kreativními obory:

 • Design

  produktů a zařízení, obuvi a oděvů, skla, digitálních médií, prostoru, game design a grafický design

 • Audiovize / animace

  hraný i animovaný film, filmové efekty, dokumentární, televizní, filmová a reklamní tvorba, produkce, postprodukce, fotografie

 • Marketingová komunikace

  komunikační strategie, marketingový průzkum, propagace, prezentace a reklama, uživatelské výzkumy a testování

Jsme Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

FMK je kreativní a umělecká fakulta ve Zlíně, která od roku 2002 vychovává talentované designéry, fotografy, animátory, filmaře a odborníky na marketingovou komunikaci a arts management.

Na FMK studuje přibližně 1200 studentů. Jedinečnost naší fakulty spočívá v unikátním propojování uměleckých ateliérů a marketingových komunikací a také ve spolupráci napříč ročníky i studijními obory na reálných projektech z praxe. Naši absolventi jsou tak připraveni na podnikání, práci v týmu, vytváření inovativních a kreativních nápadů
a jejich realizaci.

fmk.utb.cz

Naše specifika

 • Jsme vysoká škola, zadání zakázek a spolupráce je tedy vhodné směřovat před začátek semestru (začátek září a února)
 • Nabízíme spolupráci s ambiciózními kreativci, zapálenými pro svoje obory a vzdělávání v nich, nikoliv levnou pracovní sílu
 • Dílo, které vznikne na půdě univerzity, je školním dílem dle autorského zákona a nakládání s ním musí být licenčně ošetřeno
 • Bez předem dohodnutých podmínek nelze spolupráci započít

Jak postupovat

 • Obraťte se na manažera pro spolupráci s praxí a domluvte si schůzku
 • Probereme možnosti spolupráce
 • Uzavřeme smlouvu či objednávku

Proč s námi spolupracovat?

 • Propojíme vás s odborníky, kteří vašemu problému rozumí a poradí s jeho řešením
 • Podporujeme spolupráci formou výzkumu se soukromým sektorem prostřednictvím transferu nových poznatků a znalostí do praxe
 • Chceme budovat síť kontaktů, propojovat akademický svět s praxí a tím zvyšovat kvalitu absolventů a úspěšnost studia
 • Dlouhodobě vyhledáváme témata pro multidisciplinární projekty a spolupráce mimo jiné se společenským dopadem
 • Chceme našim studentům nabídnout možnost pracovat na reálném zadání/ konkrétní zakázce
s