Formy spolupráce

 • Studie, výzkumy, analýzy

  Nabízíme expertní pohled na výše zmíněné kreativní oblasti – zapojení většího množství studentů pod vedením zkušených pedagogů. V oblasti marketingu se může jednat o tvorbou komunikačních strategií či nejrůznější průzkumy a testování s interpretací zjištěných výsledků. V rámci designu můžeme nabídnout vstupní rešerše a analýzy pro potřeby koncepčních záměrů či přesně specifikovaná dílčí zadání, jakými může být např. práce na brandingu, tzn. tvorbě a používání vizuální identity značky.

 • Experimentální výzkum a vývoj

  Máte zajímavý záměr, u kterého je zatím příliš mnoho neznámých? Hledáte nové cesty, přístupy, možnosti inovací? Můžeme se stát výzkumnou laboratoří, kde je možné experimentovat, zkoušet zcela netradiční postupy s cílem objevovat cestou pokusů a omylů – můžeme dělat to, na co v běžném provozu firmy většinou nejsou podmínky.

 • Dlouhodobé partnerství

  Usilujeme o oboustranný přínos partnerství a dlouhodobou spolupráci, jejíž hlavním cílem je realizace společného zájmu partnera a univerzity, účast na vědecko výzkumných činnostech a na inovačních procesech. Díky dlouhodobé spolupráci máte možnost být v kontaktu jak s odborníky jednotlivých ateliérů, tak studenty, kteří mají potenciál rozvoje.

 • Smluvní výzkum

  Provádíme výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící vaše výzkumné potřeby a požadavky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report.

 • Spolupráce ve výuce – Semestrální práce

  Jedná se o nejčastější způsob spolupráce, kdy na základě zadání nabídneme sadu návrhů, z nichž si klient jeden vybere k dopracování a realizaci. Může se jednat o celou šíři v rámci produktového, grafického, digitálního či módního designu: např. návrh nového produktu / výrobku, vizuální identity, webových stránek, design interiéru nebo návrh úpravy veřejného prostranství, oděvní či obuvnické kolekce apod.. V rámci filmové a animované tvorby nabízíme natočení videí (propagační, informativní, 360° videa), či vytváření krátkých animovaných filmů.

 • Projekty se studenty

  Hovoříme zde o spolupráci na společných výzkumných projektech nebo zakázkách, které neprobíhají v rámci semestrální práce.  Na zakázce pracují vybraní talentovaní studenti ze všech úrovní studia.

 • Zadání závěrečné práce

  Cíleně podporujeme specifické aktivity, jakými mohou být vypracování vámi zadaného tématu závěrečné práce, aby výsledek byl užitečný pro vaši firmu. Integrujeme projekty mezioborových témat do bakalářských, magisterských a disertačních prací a podporujeme kreativní řešení. Chceme našim studentům nabídnout možnost pracovat na reálném zadání spojeným s praxí. Své budoucí zaměstnance můžete nalézt právě mezi studenty.

 • Stáže a praxe studentů

  Zapojte naše studenty marketingových komunikací, designu, fotografie nebo audiovize do vašich aktivit a dejte jim příležitost ověřit si teoretické poznatky v reálném životě firmy či organizace. Vychovejte si budoucí posily svého pracovního týmu.

 • Odborné semináře

  Využijte příležitost zapojit se do výuky formou přednášky či workshopu na téma týkající se vašeho oboru a inspirujte tak budoucí absolventy. Podělte se s vašimi odbornými znalostmi a diskutujte téma s mladými kreativci.

 • Nabídněte volné místo

  Oslovte studenty, budoucí absolventy s nabídkou zaměstnání a rozšiřte tak svůj pracovní tým. Využijte portál Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, propojující studenty a zaměstnavatele Job Centrum.

 • Podpora studentů

  Věcně či finančně můžete přispívat na zajímavé projekty realizované v rámci FMK, jakými jsou konference, soutěže, festivaly, workshopy a další aktivity. Talentované studenty můžete také podpořit formou stipendia či odměny. Dostaňte vaši firmu do povědomí studentů a široké veřejnosti a zjistěte, co se na fakultě děje.

 • Další možnosti spolupráce

  Může se jednat o prezentaci vaší firmy na půdě univerzity či možnosti exkurze, kde studenty seznámíte s činností vaší firmy. Nebo máte v plánu využít inovační či kreativní vouchery? Ozvěte se nám a pokusíme se najít řešení.